Nie definiujemy się jako pracodawcy:
Jesteśmy społecznością pracowniczą

A to poważna różnica. U nas mianowicie „My” jest na pierwszym planie. W ramach tego „My” każdy z osobna może – i powinien – coś wnosić i zadbać o rozwój. Dm-drogerie markt GmbH, to 41 000 osób na terenie Niemiec. Łączy nas chęć działania we wspólnym interesie, interesie człowieka oraz codzienna zmiana i kształtowanie rzeczy na nowo.

Nasz bodziec - działanie w interesie człowieka

W dm jesteśmy przekonani, iż: gospodarka jest dla człowieka, a nie odwrotnie. Dlatego też motorem naszego przedsiębiorstwa jest działanie w interesie człowieka, a nie poprzestawanie na sprzedaży pasty do zębów i szminki. I to się czuje. Co dzień. Bez różnicy, czy jest się klientem, czy pracownikiem. Bez znaczenia, czy w sklepie dm, centrach dystrybucyjnych, naszej spółce zależnej IT dmTECH czy w centrali.

Nasz cel - odważnie dążyć do poprawy

Tworzenie czegoś nowego i ulepszanie wymaga odwagi, wytrwałości oraz zaufania do siebie i innych. Fakt, że każdy jest inny, postrzegamy od zawsze jako szansę rozwoju i możliwość tworzenia czegoś nowego. Dlatego też podstawą naszej wspólnej pracy jest łączenie różnych osobowości, wiedzy i umiejętności. Oczywiście, nie jest to najprostsza droga, jako że zrozumienie wielu perspektyw wymaga wytrwałości. Doświadczenie podpowiada nam jednak, że jest to optymalna droga do osiągnięcia najlepszego rozwiązania.

Umożliwianie rozwoju

Działanie w interesie człowieka oznacza dla nas, że żyjemy pracę inaczej. Nasza współpraca w dużej mierze opiera się na umożliwiającej rozwój swobodzie. Jest to swoboda w odniesieniu do każdego pracownika, jego zespołu, społeczności pracowniczej oraz z myślą o sensownych ofertach, przynoszących naszym klientom prawdziwe korzyści.

Kształtowanie własnej biografii

Miejsce pracy w naszym rozumieniu to miejsce, w którym każdy uczy się na życie, uczy się nowych rzeczy, mierzy się ze swoimi słabościami i w pełni wykorzystuje swój potencjał. Proces ten nazywamy kształtowaniem biografii: osobisty i zawodowy rozwój, nad którym każdy pracuje samodzielnie. To dlatego rozwój w zawodzie nie ma naszym zdaniem nic wspólnego z klasycznymi szczeblami na drabinie kariery. Nie przebiega on zgodnie z jakimś obowiązującym powszechnie planem, ani nie wynika z utartych reguł. Wręcz przeciwnie – zawsze ma indywidualny charakter i bazuje na inicjatywie jednostki. Udaje się zaś wtedy, gdy każdy może coś wnieść i ma do czynienia z tematami, które go interesują.

Stwarzamy ku temu różnorodne możliwości, takie jak szkolenia, cyfrowe treści nauczania w intranecie, inicjowanie i odpowiedzialność za nowe projekty oraz zmiana zakresu zadań. Dbając zwłaszcza o osobistą wymianę poglądów i doświadczeń, towarzyszymy naszym kolegom w drodze ich indywidualnego rozwoju.

Wolność i osobista odpowiedzialność

Odpowiedzialność osobista oznacza w naszych oczach największą szansę rozwoju. Stwarzamy dla tego nieodzowną przestrzeń. Każdy, kto z nami pracuje, potrafi się obchodzić z tą wolnością. Osobista odpowiedzialność nie jest u nas równoznaczna jedynie z ofertą – to podstawa naszej współpracy.

Mamy odwagę, aby zastosować status partnerstwa

Wychodzimy z założenia, że każdy może i chce wnieść swój cenny udział. Aby zapewnić każdemu takie same szanse zaangażowania się i podjęcia inicjatywy, oczekujemy, aby niezależnie od poziomów hierarchii każdy każdego traktował na równi. Przekazanie lub przyjęcie odpowiedzialności nie zawsze jest łatwe, ale każdego dnia podejmujemy odważne kroki, mierzymy wysoko i sumiennie pracujemy, aby ułatwić innym osiągnięcie sukcesu. Tylko w ten sposób sprostamy naszej obietnicy umożliwienia rozwoju.

Myślenie i działanie z perspektywy klienta

Z empatią i dalekowzrocznie rozwijamy nasze usługi i asortyment. W sposób elastyczny i skuteczny identyfikujemy potrzeby klientów i działamy z uwzględnieniem ich perspektywy.

Co trzeba jeszcze wiedzieć o pracy w drogerii dm

  • Dialogowa kultura organizacyjna
  • Nasze wartości
  • Obchodzenie się z błędami
  • Oto co wnosisz
Dialogowa kultura organizacyjna

Pragniemy, aby wszyscy pracownicy dm czuli radość i satysfakcję z wykonywanej pracy. Kultura dialogu oznacza dla nas w tym kontekście przede wszystkim możliwość niezależnego, swobodnego i kreatywnego działania, zorientowanego na wspólne szukanie najlepszych rozwiązań.

Nasze wartości
  • Przejrzystość i prostolinijność: W samodzielnej pracy ważne jest, aby każdy miał możliwość zrozumienia swojej roli w całym procesie. Dlatego chcemy pomóc wszystkim kolegom w zrozumieniu zakresu i struktury przedsiębiorstwa. Pragniemy również dać wszystkim pewność, podczas wykonywania swoich codziennych zadań będą postrzegani obiektywnie.
  • Gotowość do pracy w grupach: Wszystkim pracownikom pragniemy dać szansę, aby uczyli się od siebie i akceptowali niepowtarzalność każdego z nas. Ma to stworzyć warunki do poznania i rozwijania siebie oraz utożsamiania z wyznaczonymi zadaniami.
Obchodzenie się z błędami

Rozwój jest możliwy tylko wówczas, gdy próbujemy czegoś nowego. Mogą przy tym zdarzyć się błędy. Są one związane z naturalnym procesem nauki. Ważne jest, aby uczyć się na błędach i następnym razem zrobić coś inaczej – lepiej.

Oto co wnosisz
  • Jeśli nie zadowalasz się tym, co jest, i masz ochotę udać się na poszukiwanie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań…
  • Jeśli masz wizję, chcesz się zdobyć na odwagę, żeby eksperymentować...
  • Jeśli szukasz swobodoności i potrafisz wziąć odpowiedzialność za powierzane ci zadania i projekty, utożsamiasz się z wartościami reprezentowanymi w naszej organizacji, wierzysz w siebie i innych...

… to zapraszamy do nas i cieszymy się, na współpracę nad tym, aby stwarzać nowe i ulepszać stare.

Nasza obietnica - Twoje korzyści

Samodzielna
praca
Indywidualne
możliwości rozwoju
Płaskie
hierarchie
Nowoczesne
metody pracy
Bogaty pakiet
socjalny
Premia
bożonarodzeniowa
Kreatywna
praca pionierska

Aby ułatwić czytelność, zdecydowaliśmy się w przypadku braku formy neutralnej na używanie rodzaju męskiego. Przedstawione treści są jednak skierowane do wszystkich płci. Stosując taki język, nie chcemy nikogo wykluczyć. U nas każdy jest mile widziany i dzięki swojej niepowtarzalności wnosi wkład do naszej społeczności pracowniczej.