Nie definiujemy się jako pracodawca:
Jesteśmy społecznością pracowniczą

A to poważna różnica. U nas mianowicie „My” jest na pierwszym planie. W ramach tego „My” każdy z osobna może – i powinien – coś wnosić i zadbać o rozwój. dm-drogerie markt GmbH, to 41 000 osób na terenie Niemiec oraz sieć sklepów poza granicami Niemiec.

Łączy nas chęć działania we wspólnym interesie, interesie człowieka oraz codzienna zmiana i kształtowanie rzeczy na nowo.

Naszą motywacją jest działanie w interesie człowieka

W dm jesteśmy przekonani, iż gospodarka jest dla człowieka, a nie odwrotnie. Dlatego też motorem naszego przedsiębiorstwa jest działanie w interesie człowieka, a nie poprzestawanie na sprzedaży pasty do zębów i szminki. I to się czuje. Co dzień. Bez różnicy, czy jest się klientem, czy pracownikiem. Bez znaczenia, czy w sklepie dm, centrach dystrybucyjnych, naszej spółce zależnej IT dmTECH czy w centrali.

Nasz cel - odważnie dążyć do poprawy

Tworzenie czegoś nowego i ulepszanie wymaga odwagi, wytrwałości oraz zaufania do siebie i innych. Fakt, że każdy jest inny, postrzegamy od zawsze jako szansę rozwoju i możliwość tworzenia czegoś nowego. Dlatego też podstawą naszej wspólnej pracy jest łączenie różnych osobowości, wiedzy i umiejętności. Oczywiście, nie jest to najprostsza droga, jako że zrozumienie wielu perspektyw wymaga wytrwałości. Doświadczenie podpowiada nam jednak, że jest to optymalna droga do osiągnięcia najlepszego rozwiązania.

Umożliwianie rozwoju

Działanie w interesie człowieka oznacza dla nas, że pracujemy i żyjemy inaczej. Nasza współpraca w dużej mierze opiera się na umożliwiającej rozwój swobodzie działania i podejmowania decyzji. Jest to swoboda w odniesieniu do każdego pracownika, jego zespołu, społeczności pracowniczej oraz z myślą o dobrych rozwiązaniach, przynoszących naszym klientom prawdziwe korzyści.

Kształtowanie własnej biografii

Miejsce pracy w naszym rozumieniu to miejsce, w którym każdy uczy się życia, nowych rzeczy, mierzy się ze swoimi słabościami i w pełni wykorzystuje swój potencjał. Proces ten nazywamy kształtowaniem biografii: osobistego i zawodowego rozwoju, nad którym każdy pracuje samodzielnie. To dlatego rozwój w zawodzie nie ma naszym zdaniem nic wspólnego z klasycznymi szczeblami na drabinie kariery. Nie przebiega on zgodnie z obowiązującym powszechnie planem, ani nie wynika z utartych reguł. Wręcz przeciwnie – zawsze ma indywidualny charakter i bazuje na inicjatywie jednostki. Przynosi sukcesy się zaś wtedy, gdy każdy może coś wnieść i ma do czynienia z tematami, które go interesują.

Stwarzamy ku temu różnorodne możliwości, takie jak szkolenia, szkolenia on-line w intranecie, przejmowanie inicjatywy i odpowiedzialności za nowe projekty oraz zmiana zakresu zadań. Dbając zwłaszcza o osobistą wymianę poglądów i doświadczeń, towarzyszymy naszym kolegom w drodze ich indywidualnego rozwoju.

Wolność i osobista odpowiedzialność

Odpowiedzialność osobista oznacza w naszych oczach największą szansę rozwoju. Stwarzamy dla tego nieodzowną przestrzeń. Każdy, kto z nami pracuje, potrafi się obchodzić z tą wolnością. Osobista odpowiedzialność nie jest u nas równoznaczna jedynie z zakresem obowiązków – to podstawa naszej współpracy.

Współpraca na partnerskich zasadach to dla nas podstawa

Wychodzimy z założenia, że każdy może i chce wnieść swój cenny wkład w rozwój dm. Aby zapewnić każdemu takie same szanse zaangażowania się i przejęcia inicjatywy, oczekujemy, aby niezależnie do miejsca w strukturze każdy traktował się po partnersku. Przekazanie i przyjęcie odpowiedzialności nie zawsze jest łatwe, ale każdego dnia odważnie podejmujemy to wyzwanie. Mierzymy wysoko i sumiennie pracujemy nad tym, aby ułatwić sobie wzajemnie sukces. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie realizować obietnicę rozwoju całej naszej społeczności.

Myślenie i działanie z perspektywy klienta

Z empatią i dalekowzrocznie rozwijamy nasze usługi i asortyment. W sposób elastyczny i skuteczny identyfikujemy potrzeby klientów i działamy z uwzględnieniem ich perspektywy.

Co warto jeszcze wiedzieć o pracy w drogerii dm

  • Kultura dialogu
  • Nasze wartości
  • Podejście do popełnianych błędów
  • Wnieś swój wkład w rozwój dm
Kultura dialogu

Pragniemy, aby wszyscy pracownicy dm czuli radość i satysfakcję z wykonywanej pracy. Kultura dialogu oznacza dla nas w tym kontekście przede wszystkim możliwość niezależnego, swobodnego i kreatywnego działania, zorientowanego na wspólne szukanie najlepszych rozwiązań.

Nasze wartości
  • Przejrzystość i prostolinijność: W samodzielnej pracy ważne jest, aby każdy miał możliwość zrozumienia swojej roli w całym procesie. Dlatego chcemy pomóc wszystkim kolegom i koleżankom w zrozumieniu zakresu i struktury przedsiębiorstwa. Pragniemy również dać wszystkim pewność, że podczas wykonywania swoich codziennych zadań będą postrzegani obiektywnie.
  • Gotowość do pracy w grupach: Wszystkim pracownikom pragniemy dać szansę, aby uczyli się od siebie i akceptowali niepowtarzalność każdego z nas. Ma to stworzyć warunki do poznania i rozwijania siebie oraz utożsamiania z wyznaczonymi zadaniami. Na każdym etapie naszych działań wcielamy w życie silne przekonanie, że tylko praca ze sobą i dla siebie nawzajem ma sens.
Podejście do popełnianych błędów

Rozwój jest możliwy tylko wówczas, gdy próbujemy czegoś nowego. Mogą przy tym zdarzyć się błędy. Są one związane z naturalnym procesem nauki. Ważne jest, aby uczyć się na błędach i następnym razem zrobić coś inaczej – lepiej.

Wnieś swój wkład w rozwój dm
  • Nie zadowalasz się tym, co jest i masz ochotę szukać kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań…
  • Jeśli masz wizję, chcesz się odważnie eksperymentować...
  • Jeśli szukasz swobody i potrafisz wziąć odpowiedzialność za powierzane Ci zadania i projekty, utożsamiasz się z wartościami reprezentowanymi w naszej organizacji, wierzysz w siebie i innych...

… to zapraszamy do nas.

Cieszymy się na współpracę z Tobą przy tworzeniu nowego i ulepszaniu starego.

Nasza obietnica - Twoje korzyści

Samodzielna
praca
Indywidualne
możliwości rozwoju
Płaska
struktura
Nowoczesne
metody pracy
Bogaty pakiet
socjalny
Premia
bożonarodzeniowa
Kreatywna
praca pionierska

Aby ułatwić czytelność, zdecydowaliśmy się w przypadku braku formy neutralnej na używanie rodzaju męskiego. Przedstawione treści są jednak skierowane do wszystkich płci. Stosując taki język, nie chcemy nikogo wykluczyć. U nas każdy jest mile widziany i dzięki swojej niepowtarzalności wnosi wkład do naszej społeczności pracowniczej.