Impressum

Informacje zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach elektronicznych (TMG)

Adres siedziby

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
76227 Karlsruhe
Deutschland

Skrytka pocztowa

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Skrytka pocztowa 10 02 33
76227 Karlsruhe
Deutschland

Telefon: +49 721 55 92 0
dm-ServiceCenter: : +49 800 3 65 86 33, od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00
Telefaks: +49 721 55 22 13
E-Mail: ServiceCenter@dm.de

Upoważnieni przedstawiciele:

dm-drogerie markt Verwaltungs GmbH (komplementariusz), siedziba Karlsruhe, Sąd Rejestrowy Mannheim, Rejestr Handlowy Dział B 104238

reprezentowana przez dyrektorów zarządzających Christoph Werner (prezes zarządu), Sebastian Bayer, Christian Bodi, Martin Dallmeier, Christian Harms, Roman Melcher, Markus Trojansky

Przewodniczący rady nadzorczej:

Dr Heino Rück

Siedziba i rejestracja:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, siedziba Karlsruhe
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Mannheim, Rejestr Handlowy Dział A 102711

Numer identyfikacyjny VAT:

DE143619945

ÖKO-Kontrollstelle:

DE-ÖKO-007

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu § 55 ust. 2 niemieckiej Umowy państwowej w sprawie radiofonii (RStV):

Christoph Werner
Am dm-Platz 1
76227 Karlsruhe
Deutschland

Public relations, prasa i media

Herbert Arthen
E-mail: Herbert.Arthen@dm.de

Prawa autorskie

Treść i struktura strony internetowej www.dm.de są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub materiałów graficznych, wymaga uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody dm-drogerie markt GmbH + Co.KG.

Odpowiedzialność za treści

Treści strony www.dm.de zostały stworzone z największą dbałością. Firma dm-drogerie markt GmbH + Co.KG nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność związaną z wykorzystaniem informacji lub zaufaniem co do ich poprawności, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony dm-drogerie markt GmbH + Co.KG.

Odpowiedzialność za linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („linki”), dm-drogerie markt GmbH + Co.KG dystansuje się od treści owych obcych stron internetowych. Firma dm-drogerie markt GmbH + Co.KG nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na dostawcy tych stron internetowych.

Pełnomocnik ds. ochrony młodzieży w rozumieniu § 7 niemieckiej umowy państwowej o ochronie młodzieży (JMStV):

Adwokat Claudia Tröller
Beinert & Partner Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
An der RaumFabrik 29
76227 Karlsruhe-Durlach
Deutschland
Telefon 0 721 / 91960 0
Faks 0 721 / 91960 30
E-mail: jugendschutz@beinertpartner.de
Internet: https://www.beinertpartner.de

Aby ułatwić czytelność, zdecydowaliśmy się w przypadku braku formy neutralnej na używanie rodzaju męskiego. Przedstawione treści są jednak skierowane do wszystkich płci. Stosując taki język, nie chcemy nikogo wykluczyć. U nas każdy jest mile widziany i dzięki swojej niepowtarzalności wnosi wkład do naszej społeczności pracowniczej.